Skaitāmā burtnīca. Cipari 5-6 gadi

Iegadāties internetā

1,52

Skaitāmā burtnīca. Cipari 5-6 gadi
Par preci
Plaukta cena 1,69 €
Kategorija: Pirmskolas mācību literatūra
Autors Cine I.
Izdevējs Zvaigzne ABC
Izdošanas gads 2014
ISBN 9789984224916

Skaitāmās burtnīcas uzdevumu galvenais mērķis ir iepazīstināt bērnus ar pirmā desmita skaitļiem un visiem cipariem. Pēdējā lappusē, kur visi skaitļi un atbilstošie cipari sarindojušies cits aiz cita, bērni rosināmi iemācīties tekoši skaitīt gan uz priekšu, gan atpakaļ. Katrā lappusē ir tikai viens no veicamajiem uzdevumiem - visos zīmējumos ir ko salīdzināt, novērtēt, izpētīt un skaisti izkrāsot. Lai darbā labi sokas gan izpildītājiem, gan viņu padomdevējiem!

Māksliniece Maija Brence.