Sāksim rakstīt. Buri, buri, burtiņi.

Iegadāties internetā

3,99

Sāksim rakstīt. Buri, buri, burtiņi.
Par preci
Plaukta cena 3,99 €
Kategorija: Sākumskolas mācību literatūra
Autors Kronberga D.
Izdevējs Pētergailis
Izdošanas gads 1997
ISBN 9984504565

Patstāvīgo darbu burtnīca Sāksim rakstīt pieskaņota A.Reveliņas Sāksim lasīt burtu mācīšanas secībai, bet nav saistīta ar grāmatas saturu. Darba burtnīcas izveidē ir vairāki pedagoģiski - psiholoģiski principi un daudzveidība.
Burtnīcā paredzēts mācīt rakstīt lielos drukātus burtus. Dažādie uzdevumi paredzēti bērnu fonētiskās dzirdes attīstībai, lai līdz pavasarim viņi skaņu varētu saklausīt vismaz sākumā, kā arī prastu paspilgtināt citās pozīcijās.
Burtu drukāšanas, apvilkšanas un izkrāsošanas uzdevumu mērķis ir vingrināt bērnu roku muskulatūru un sagatavoties rakstīto burtu rakstīšanai 1. klasē 4mm līniju atstarpēs.
Uzdevumi paredzēti arī vispārināšanai un liekā atrašanai.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā