Metodoloģiskie norādījumi promocijas darba izstrādei

Iegadāties internetā

5,94

Metodoloģiskie norādījumi promocijas darba izstrādei
Par preci
Plaukta cena 6,99 €
Kategorija: Augstskolu mācību literatūra
Autors
Izdevējs
Izdošanas gads 2011
ISBN 9789984453453

Psiholoģijas doktora studiju programmas vadlīnijas un metodiskie norādījumi promocijas darbu izstrādei psiholoģijā ir paredzēti visiem psiholoģijas jomas doktorantiem un doktora grāda pretendentiem, kas plāno aizstāvēt promocijas darbu (disertāciju) Psiholoģijas nozares promocijas padomē Latvijas Universitātē. Šajos norādījumos doktora grāda pretendents varēs atrast vērtīgu informāciju un gandrīz visu svarīgāko jautājumu skaidrojumu, kuri viņam varēs rasties, izstrādājot promocijas darbu un virzot to uz aizstāvēšanu.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā