Latviešu valoda lietišķajos rakstos

Iegadāties internetā

9,35

Latviešu valoda lietišķajos rakstos
Par preci
Plaukta cena 10,39 €
Kategorija: Vārdnīcas, valodu kursi
Autors Skujiņa V.
Izdevējs Zvaigzne ABC
Izdošanas gads 2014
ISBN 9789934036385

Atjaunotajā izdevumā pievērsta uzmanība valodas jautājumiem, kas aktuāli oficiālā, lietišķā valodas lietojumā; praksē biežāk novērotajām valodas kļūdām; valodas pamatlikumu atkārtošanai un iegaumēšanai.

Šī izdevuma vērtība ir ilustrācijai izmantotā materiāla normatīvisms, tāpēc tas ieteicams katrai iestādei, uzņēmējsabiedrībai, organizācijai, kā arī visām personām, kam nepieciešama laba lietišķo rakstu valodas prasme.

Izdevumā pielikumos piedāvāts dažādu nozaru terminu vārdnīcu (tās apstiprinājusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija vai tās saskaņotas ar komisijas lēmumiem) saraksts un normatīvie akti, kas sagatavoti dažādos laikposmos un laika gaitā papildināti un aktualizēti atbilstoši lietišķās valodas prakses vajadzībām galvenokārt divās jomās – personvārdiem un dokumentu rakstībai.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā