Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana

Iegadāties internetā

6,74

Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana
Par preci
Plaukta cena 7,49 €
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors Daija P.
Izdevējs LU Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts
Izdošanas gads 2014
ISBN 9789984893068

Grāmata ir veltīta interesantai un līdz šim minimāli pētītai jomai Latvijas literatūras vēsturē un vēsturē - laicīgai latviešu literatūrai 18.gs. otrajā pusē un 19.gs. sākumā.
Tā kā šīs literatūras tiešais priekštecis ir vācu literatūra, tad darba autors dod lasītājam iespēju iepazīt arī dominējošās tendences šajā jomā Vācijā, velkot paralēles ar literatūras aktivitātēm Vidzemē un Kurzemē. Pie grāmatas lielākajām veiksmēm būtu uzskatāms tas, ka autoram ir izdevies izveidot vienotu kopainu par latviešu laicīgās literatūras attīstību apskatāmajā laikā, kā arī pozicionēt procesus Latvijas teritorijā ar notikumiem Eiropā. Vienlaicīgi gribas uzteikt autora izvirzīto ideju par izvairīšanos no Rietumeiropas vēstures modeļa unifecēšanas. Tas ļāvis autoram ieraudzīt gan kopīgo, gan īpašo. Pētījumā iezīmējas vairāki interesanti jautājumi. Viens no tiem - latviešu laicīgās literatūras problemātika. Šajā aspektā liela uzmanība tiek pievērsta tam, kā rakstītāji centušies audzināt, izglītot latvieti ar mērķi to civilizēt, un kādas metodes, piemērus izmantojuši, lai sasniegtu iecerēto.
Pauls Daija ir nevis centies skatīt latviešu laicīgās literatūras ceļus tautas apgaismības aspektā, bet arī tos salīdzināt ar procesiem pasaules telpā, tādejādi ļaujot objektīvi saprast šo procesu nacionālās īpatnības un kopīgo ar pasaules tendencēm. Pētījums būs lielisks papildinājums latviešu literatūras vēstures izpētē, un būs noderīgs gan literatūras pētniekiem, gan arī vēsturniekiem un kultūrvēsturniekiem. (Gvido Straube, Dr.hist.)
Mākslinieks Krišs Salmanis

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā