Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos

Iegadāties internetā

6,11

Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos
Par preci
Plaukta cena 6,79 €
Kategorija: Grāmatas "Latvija 100"
Autors
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2014
ISBN 9789984458311

Latvijas akadēmiskie vēsturnieki kongresā prezentēja Latvijas vēstures zinātni un mēģināja atklāt galvenās Latvijas vēstures problēmas, rast jaunas pieejas to risināšanā, kā arī noteikt turpmākās pētniecības prioritātes virzienus. Tika pievērsta liela uzmanība vēstures lomai Latvijas sabiedrības un valsts attīstības kontekstā. Vēsture ir nozīmīga nacionālās un valsts identitātes nesēja, tāpēc Latvijas vēsturniekiem ir jāaizstāv sava vēstures izpratne un pamatvērtības.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā