Teika par Igora karagaitu

Iegadāties internetā

3,19

Teika par Igora karagaitu
Par preci
Plaukta cena 3,99 €
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors
Izdevējs Zinātne apgāds
Izdošanas gads 2014
ISBN 9789984879680


"Teika par Igora karagaitu” jaunais tulkojums, ko no senslāvu valodas veikuši Uldis Bērziņš un Knuts Skujenieks, ir šī pazīstamā darba jauns lasījums, kas piešķir senajam sacerējumam mūsdienu kultūras un zinātnes aspektu. Izdevuma vērtību ceļ profesores Dr. philol. Marijas Pļuhanovas (Perudžas Universitāte, Itālija) plašā ievadeseja „ Igora teika – atskats XX un XXI gadsimtā”, vēsturiskā uzziņa un sadarbībā ar Uldi Bērziņu veidotie bagātīgie komentāri, kas palīdzēs lasītājam orientēties daudzās līdz šim neatrisinātajās vēsturiskajās un tekstoloģiskajās problēmās un situācijas. Šis eposs attiecas gan uz krieviem, gan ukraiņiem, gan baltkrieviem. Grāmatu bagātinās krāsu pielikums ar vēsturiskiem attēliem – miniatūrām no Radzivila hronikas, kas sniedz priekšstatu par aprakstītajiem notikumiem un senslāvu rakstību. Mākslinieks Valdis Villerušs.