Jūsu uzskaites aizkulisēs vai ekonomika neekonomistiem

Iegadāties internetā

22,09

Jūsu uzskaites aizkulisēs vai ekonomika neekonomistiem
Par preci
Plaukta cena 25,99 €
Kategorija: Ekonomika, uzņēmējdarbība
Autors Hudenko Ju.
Izdevējs Info Tilts
Izdošanas gads 2014
ISBN 9789934842580

Pēc autores domām, uzskaite, kuras pamatā ir nodokļu aprēķināšana, jau kļuvusi par pagātni – to drīzumā aizvietos elektroniskie rīki. Grāmatvežiem jācenšas veidot uzskaite, kas ļautu pieņemt nepieciešamos vadības lēmumus, – sniegt praktiskus padomus uzņēmuma mērķu sasniegšanā un cenu veidošanā, kā arī, pamatojoties uz analītiskiem datiem, izdarīt secinājumus par resursu izmantošanas efektivitāti.

Grāmata sniedz gan šāda uzskaites attīstības virziena teorētisku pamatojumu, kas izklāstīts koncentrētā un viegli saprotamā formā, gan arī veidlapas (vairāk nekā 20!), lai interesenti iegūtas zināšanas nekavējoties varētu pielietot praksē. Sazinoties ar autori ar viņas mājaslapas (www.hudenko.com) starpniecību, minētās veidlapas kopā ar visām formulām un komentāriem var saņemt bezmaksas.

Grāmatā aplūkoti šādi ekonomikas un vadības teorijas aspekti: gada pārskata finanšu analīze; uzņēmuma stratēģiskā mērķa noteikšana; krājumu optimālā līmeņa noteikšana; kapitāla izmantošanas efektivitātes noteikšana; personāla (arī vadības) novērtēšana; risku vērtēšana; preču dzīves cikla analīze; parādu atgūšana; cenu veidošana; pārskatu un atgriezeniskās saites veidošana.

Par autori:

Justīna Hudenko ir praktizējoša teorētiķe, vairāk nekā 50 publikāciju autore, piecu mācību programmu vadītāja. Viņas galvenais izaicinājums ir – izstrādāt no dažādām jomām (ekonomikas, mārketinga, vadības zinātnes un citām) atvasinātus vadības instrumentus, ko var viegli lietot neprofesionāļi un kas nodrošina samanāmu rezultātu uzreiz pēc ieviešanas. Viņas skatījumā sistemātisks darbs un patiesa interese ļaus apmierināt uzņēmuma vajadzības, līdzīgi kā ikdienas piecu minūšu vingrinājumi spēj aizvietot nogurdinošus, bet retus sporta zāles apmeklējumus. Galvenais nosacījums ir – nekavējoties pašam izmēģināt piedāvātos instrumentus darbībā.

Saistītās preces