Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Iegadāties internetā

32,99

23,09

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums
Par preci
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors Autoru kolektīvs
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2015
ISBN 9789984742779

Latviešu valodas gramatikā iztirzātas mūsdienu, resp., pašreizējās vai pēdējo gadu desmitu, galvenokārt normētās jeb literārās valodas parādības, ņemot vērā tās pastāvēšanu kā rakstu, tā mutvārdu formā. Lai pilnīgāk un vispusīgāk atklātu valodas formu sistēmu, tās formālās struktūras, latviešu valodas gramatikas aprakstā iekļauta arī fonētika, fonoloģija un morfonoloģija, jo valoda nevar pastāvēt bez runas formas un bez šo patstāvīgo valodniecības nozaru jautājumu izpētes nav iespējams vispusīgi aplūkot daudzas morfēmikas, vārddarināšanas, morfoloģijas un sintakses parādības.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā