ES tiesību akti pārrobežu civillietās. Konsolidētie teksti

Iegadāties internetā

5,39

ES tiesību akti pārrobežu civillietās. Konsolidētie teksti
Par preci
Plaukta cena 5,99 €
Kategorija: Juridiskā literatūra
Autors
Izdevējs Tiesu Namu aģentūra
Izdošanas gads 2015
ISBN 9789934508233

Šis izdevums veidots kā palīglīdzeklis visiem Latvijas juristiem, kuri specializējas pārrobežu civillietās. Taču pietiekami orientēties dažādos starptautisko privāttiesību un civilprocesa jautājumos jāmāk ikvienam juristam.Eiropas Savienības tiesiskais regulējums starptautisko privāttiesību un civilprocesa joma jāņem vērā ne tikai civillietās ar ārvalsts elementu, kuras jau kļuvušas par gandrīz katra Latvijas jurista ikdienu, bet arī nacionālo jeb iekšējo civillietu risināšanā. Latvijas normatīvie akti, tostarp Latvijas Civilprocesa likums bieži tiek grozīts tieši jaunpieņemto ES tiesību aktu dēļ. Pie tam šie grozījumi ietver ne tikai likumu papildināšanu ar tiesību normām, kas nodrošinātu konkrēto regulu vai direktīvu sekmīgu piemērošanu Latvijā, bet atsevišķos gadījumos arī rosina jaunu civilprocesa institūtu ieviešanu Latvijas tiesību sistēmā.Starptautiskā civiltiesiskā sadarbība Eiropas Savienības telpā kļūst arvien plašāka, un arvien lielāks kļūst arī ES normatīvo tiesību aktu skaits.  Atbilstoši tam pieaug arī EST judikatūras apjoms šo tiesību aktu interpretācijas jautājumos. Tas pamudināja izveidot šo krājumu, lai tiesību piemērotājam būtu ērtāk atrast un izmantot praksē nepieciešamo ES tiesību normu un tās interpretāciju EST judikatūrā.

 


Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā