Dzimums, literārā konvencija un jaunrade

Iegadāties internetā

9,19

Dzimums, literārā konvencija un jaunrade
Par preci
Plaukta cena 11,49 €
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors Cimdiņa A.,u.c.
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2016
ISBN 9789934181108

"Dzimums, literārā konvencija un jaunrade: no baroka līdz postmodernismam" turpina pētījumu centra "Feministica Lettica" inicēto projektu publikāciju klāstu. Tas aizsākts ar rakstu krājumu "Feminisms un literatūra" (1997), kam seko trīs zinātniskā almanaha "Feministica Lettica" (I-III, 1999-2003) laidieni un enciklopēdijas "100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā" (2008) izdevums. Mūsdienu latviešu akadēmiskai feministikai ir raksturīga plaša un daudzveidīga tematiskā amplitūda, un tā ir viena no jomām, kas visaktīvāk veicinājusi zinātnes dialogu ar sabiedrību, kā arī studējošo un jauno zinātnieku interesi par cilvēciskās esības jēgu un dzimumidentitātes kā nacionālās kultūridentitātes pamatjautājumiem.

Tematisko ieviržu, teorētiski metodoloģisko pieeju un pētnieku individuālo rokrakstu daudzveidību apliecina arī šis rakstu krājums, kas tapis ilgākā laika periodā, un šis darbs veikts, lielā mērā pateicoties Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedras kolēģu Ievas Kalniņas un Māras Grudules iniciatīvai rīkot starptautisku zinātnisku konferenci Annas Brigaderes 150. dzimšanas dienas un pirmā sievietēm veltītā izdevuma latviešu valodā "Garīgu pērļu rota" 300-gades atcerei. Konferencei tika dots ietilpīgs nosaukums "Dzimums, literārā konvencija un jaunrade", un šī rakstu krājuma pamatu veido konferencē nolasītie referāti, kas rada priekšstatu par sievietes tēla evolūciju plašā hronoloģiskā aprisē - no baroka laikmeta līdz postmodernismam.


Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā