Latviskas Latvijas spēks

Iegadāties internetā

3,65

Latviskas Latvijas spēks
Par preci
Plaukta cena 4,29 €
Kategorija: Grāmatas "Latvija 100"
Autors Autoru kolektīvs
Izdevējs IDE Rozītes
Izdošanas gads 2016
ISBN 9789934854439

Grāmata "Latviskas Latvijas spēks" pauž ticību, ka latviski domājošs, runājošs cilvēks ir mūsu valsts centrā, ka latviskās vērtības, kultūras pēctecība, arī senreliģijas ētiskie principi ir tik stiprs pamats, ka mēs apzināmies sevi kā savas zemes īstos saimniekus, ka protam likt lietā un vairot priekšteču radītās vērtības, droši izmantot jaunās iespējas un būt ekonomiski attīstītāko pasaules valstu vidū, ka it visās saimniecības jomās un nozarēs top un taps svaigas un ilgtspējīgas attīstības idejas ar latvisku saturu, ka mēs izveidosim savas valsts teritorijā vienmērīgu un līdzsvarotu attīstību, ka izkopsim tādu politiku, kas nostiprinās sasniegtos labklājības un drošības pamatus, veicinās tālāko izaugsmi un tas ikdien stiprinās cilvēkos pārliecību, drošību un lepnumu par latvisko identitāti un piederību Latvijai, jo latviskas Latvijas spēks un nākotne būs atkarīga no tā, cik stipra ir mūsu – galēji principiālo latviskuma kopēju griba –, tas bija Ernesta un Arvīda Brastiņa sapnis, vīzija, mērķis.

Autoru kolektīvs ļoti spēcīgs:  Agris Liepiņš, Anita Jansone-Zirnīte, Otto Ozols, Ligita Leja, Anna Klaucāne, Tatjana Volkova, Uģis Niedre, Juris Urtāns, Andis Alksniņš, Valdis Celms, Ieva Pīgozne, Jānis Purviņš, Guntis Kalnietis, Anna Krimele, Elizabete Taivāne, Eva Mārtuža, Ina Druviete, Sandra Kalniete , Dagmāra Beitnere-Le Galla.

Grāmata sadalīta piecās nodaļās, kurā Latvijas zinātnieki, publicisti un politiķi analizē katrs savā pētāmajā jomā atrasto: mediju loma nacionālas idejas uzturēšanā, valodas saglabāšana globālās tautsaimniecības un informācijas kultūrtelpā, tradicionālā, latviskā kultūra kā nacionālas garīgās satversmes pamats, latviskuma izpratne kā kultūras process, kurā savijas kultūras mantojuma uzturēšana ar tā interpretāciju 21. gadsimta jaunradē; latviskā kultūra un tautsaimniecība kā neatņemama Eiropas identitātes daļa; pozitīva pašnovērtējuma uzturēšana un stratēģiskas vīzijas nepieciešamība nācijas nākotnes plānošanā, patriotiskas personības veidošana.