Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums

Iegadāties internetā

11,59

Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums
Par preci
Plaukta cena 14,49 €
Kategorija: Juridiskā literatūra
Autors Slaidiņa V., Skultāne I.
Izdevējs Zvaigzne ABC
Izdošanas gads 2017
ISBN 9789934070228

„Darba tiesības” ir viena no nedaudzajām latviešu valodā izdotajām grāmatām, kurā apskatīti darba tiesību pamatjautājumi gan no teorijas, gan prakses viedokļa.

Grāmatas autores ir Velga Slaidiņa un Ilze Skultāne. Velga Slaidiņa ir lektore Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, līdztekus strādājot gan Tieslietu ministrijā, gan Satversmes tiesā, gan Tiesībsarga birojā.
Ilze Skultāne ir Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore. Līdztekus darbam Satversmes tiesā un Augstākajā tiesā Ilze Skultāne bijusi arī lektore darba tiesībās un sociālajās tiesībās Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Grāmata domāta galvenokārt kā mācību līdzeklis jurisprudences studentiem, kuri apgūst studiju kursu „Darba tiesības”, taču tā būs noderīga arī praktizējošiem juristiem un citiem lasītājiem, kurus interesē darba tiesības un ar tām saistītie jautājumi.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā