LR Satversmes komentāri. III un IV nodaļa

Iegadāties internetā

134,99

LR Satversmes komentāri. III un IV nodaļa
Par preci
Plaukta cena 149,99 €
Kategorija: Juridiskā literatūra
Autors
Izdevējs Latvijas vēstnesis
Izdošanas gads 2017
ISBN 9789984840505

Lai radītu Latvijas tiesību zinātņu vēsturē pēc sava satura vēl nebijušu pētījumu konstitucionālajās tiesībās, savus spēkus apvienojuši 37 (!) Latvijas augstas raudzes tiesību speciālisti un zinātnieki. Darbs pie šī apjomīgā un unikālā izdevuma – no idejas līdz īstenošanai – ilga trīs gadus. Tas ir LU zinātniskais projekts, kura vadītājs ir LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs profesors Dr.iur. Ringolds Balodis. Izdevums veltīts valsts pamatlikuma jaunākajai nodaļai „Cilvēka pamattiesības” un paredzēts jebkuram interesentam un varētu būt noderīga lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par savām tiesībām un vēlas iegūt jaunas zināšanas.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā