Latvijas Republikas Satversmes ievads

Iegadāties internetā

3,99

Latvijas Republikas Satversmes ievads
Par preci
Plaukta cena 4,99 €
Kategorija: Juridiskā literatūra
Autors
Izdevējs Latvijas vēstnesis
ISBN 9789984840437

Latvijas Republikas Saeima 2014.gada 19.jūnijā izdarīja Latvijas Republikas Satversmē grozījumus, izsakot Satversmes preambulu jaunā redakcijā – aizstājot līdzšinējo ievadu („Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts Satversmi”) ar plašāku tekstu, kurā izklāstītas Latvijas valsts konstitucionālās vērtības un kurš veido Satversmes pamatu. No Satversmes ievada arī izriet konkrēti valsts pienākumi, kuri jāīsteno ar konkrētu valsts politiku. Satversmes ievads, līdzīgi kā 2012.gadā iznākušais Latvijas Republikas Satversmes jubilejas izdevums, izdots deviņās valodās: latviešu, latgaliešu rakstu, lībiešu, franču, angļu, vācu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā. Brošūru var iegādāties gan komplektā ar Satversmes jubilejas izdevumu, gan atsevišķi.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā