Civillikums

Iegadāties internetā

10,62

Civillikums
Par preci
Plaukta cena 12,49 €
Kategorija: Juridiskā literatūra
Autors
Izdevējs Latvijas vēstnesis
Izdošanas gads 2017
ISBN 9789984840512

Jaunajā izdevumā ietverta likuma aktuālā redakcija ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izsludināti līdz 2015.gada 19.novembrim ieskaitot. Grāmatā iekļauta Civillikuma trešās daļas trešā A nodaļa “Apbūves tiesība”, kas stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Mūsu valsts apjomīgākais likums tika pieņemts 1937.gadā. Tā sākotnējā redakcijā bija 2400 pantu. Civillikums stājās spēkā 1938.gada 1.janvārī, taču jau pēc nepilniem trim gadiem tas zaudēja spēku.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Civillikums deviņdesmito gadu sākumā pakāpeniski tika atjaunots, veicot tajā daudzus grozījumus. Visapjomīgākie grozījumi skāruši ģimenes tiesību daļu un mantojuma tiesību daļu. Izdevumam ir vērtīgs satura papildinājums – normatīvie akti par Civillikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā