Ukrainas krīze

Iegadāties internetā

3,14

Ukrainas krīze
Par preci
Plaukta cena 3,49 €
Kategorija: Vēsture
Autors Marcinkēvičs A.
Izdevējs Lasītava
Izdošanas gads 2017
ISBN 9789934866487

Vēsturnieka Alvja Marcinkēviča grāmata “Ukrainas krīze: Divgalvainā
ērgļa impērijas trieciens” ir aktuāls pētījums par Ukrainas krīzi, kas
aizsākās jau 20. gs. 80. gadu nogalē un joprojām nav beigusies. Pētījumā
izmantotas publikācijas Ukrainas, Krievijas un Rietumvalstu presē,
analizētas notikumu dalībnieku un aculiecinieku intervijas un atmiņas,
Ukrainas varas iestāžu veikto izmeklēšanu materiāli, kā arī jaunākie
akadēmiskie pētījumi.

“Kritiski domājošam lasītājam ir tapis oriģināls, aizraujošs, viegli
lasāms pētījums par Ukrainas krīzi, kuras sēklas Ukrainas neatkarības
pretinieki iesēja jau PSRS sabrukuma periodā, bet kura īstenojās
2013.–2014. gadā un turpinās vēl šodien. Talantīgais jaunās paaudzes
vēsturnieks Alvis Marcinkēvičs ir veicis skrupulozu darbu, apkopojot
publikācijas Ukrainas, Krievijas un Rietumvalstu presē, analizējot un
sintezējot notikumu dalībnieku un aculiecinieku intervijas un atmiņas,
Ukrainas varas iestāžu veikto izmeklēšanu materiālus, kā arī kritiski
izvērtējot jaunākos akadēmiskos pētījumus – kopā vairāk nekā 300 avotu
un literatūras vienību.” – Dr. hist. Jānis Taurēns, Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors,
monogrāfijas „Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” 3. sējuma
autors

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā