Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un paļāvība

Iegadāties internetā

40,49

Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un paļāvība
Par preci
Plaukta cena 44,99 €
Kategorija: Juridiskā literatūra
Autors Autoru kolektīvs
Izdevējs Tiesu Namu aģentūra
Izdošanas gads 2017
ISBN 9789934508479

Rakstu krājums gatavots, lai Latvijā veicinātu vienotu un konsekventu izpratni par tiesiskās drošības un paļāvības principiem, kā arī pareizu to lietojumu. Vienlaikus grāmatā atrodami arī dažu autoru atšķirīgi viedokļi par sakarībām starp terminiem "tiesiskā drošība", "tiesiskā noteiktība" un "tiesiskā paļāvība", tādējādi rosinot turpināt zinātniskos pētījumus.
Izdevumā apkopotie materiāli būs noderīgi ikvienam tiesību normu, tostarp vispārējo tiesību principu piemērotājam, kā arī tiesību zinātniekiem un studentiem. Taču, kā norādījusi LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa, būtiski, lai rakstu krājumā izteiktās domas sadzirdētu likumdevējs un tiesību normu piemērotāji, “kas vistiešākā veidā stāv sardzē par tiesību, tostarp vispārējo tiesību principu realizāciju tiesiskas valsts ietvarā”.
Balodis R.,Rezevska D.,Levits E.u.c.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā