Senās Ēģiptes medicīnas papirusi

Iegadāties internetā

6,65

Senās Ēģiptes medicīnas papirusi
Par preci
Plaukta cena 7,39 €
Kategorija: Medicīna. Farmokoloģija
Autors Segliņš V.
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789934183287

Valda Segliņa monogrāfija “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” veltīta Senajā Ēģiptē uzkrātajām zināšanām medicīnā, ciktāl tās ir aprakstītas avotos – senajos papirusos. Tik bagātīgs seno dokumentu klāsts latviešu valodā pieejams pirmoreiz. Grāmatā iekļauts vairāk nekā 1500 recepšu, ziņas par daudzu slimību noteikšanu, diagnozi un ārstēšanas stratēģiju. Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senās zināšanas plašākā kontekstā, arī apzināt daudzos joprojām neskaidros medicīnas vēstures jautājumus un palīdzēs izvērtēt šo zināšanu nozīmi mūsdienu skatījumā.

“Senajiem tekstiem ir nepieciešami izvērsti komentāri. Senās Ēģiptes tekstu komentāri pēc apjoma bieži ir 8–12 reizes plašāki nekā komentējamais pamata teksts. Tehniski to nav iespējams realizēt vienā izdevumā, un tas būtu plašs pētniecības lauks nākotnē, vēl jo vairāk tāpēc, ka šajā izdevumā pirmoreiz ir pieejami visi apskatāmo avotu teksti. Šāda pilnīga avotu apkopojuma līdz šim nav bijis nevienā valodā, jo eģiptoloģijā dominējošajās franču, angļu un vācu valodās sākotnēji tulkotie teksti pēc to pirmpublikācijas netiek tulkoti citās valodās, ja vien netiek veikta atkārtota pamattekstu zinātniska tulkošana ar pavadošiem komentāru sējumiem. Tomēr tā tiek veikta tikai atsevišķām seno dokumentu daļām vai pat rindām, izteicieniem vai konkrētas zīmes lietojumam,” grāmatas ievadā skaidro autors.

Latviski līdz šim neviens no medicīnai veltītiem Senās Ēģiptes pamattekstiem vai to daļām nav bijis pieejams, tāpēc to sagatavošana aizņēma gandrīz desmit gadus, taču joprojām šie tulkojumi ir uzskatāmi tikai par aptuveniem un sākotnējiem, un Senās Ēģiptes vēstures pētniekiem arī turpmāk noteikti ir jābalstās uz avotu pirmtulkojumiem.

Šajā izdevumā ievietotie dokumentu teksti ne vienmēr ir saprotami – un ne tikai tulkošanas nepilnību dēļ. Lielākā daļa neskaidrību ir saistītas ar nepilnīgajām zināšanām par Seno Ēģipti un tās kultūru, jo rakstos ļoti bieži ir lietoti vārdi un būtiskas teikumu daļas pārnestā nozīmē, atsaucoties uz mūsdienās nezināmām lūgšanām, himnām, tradīcijām un rituāliem, mītiem. Tikai neliela tekstu daļa ir tulkojami un saprotami tieši un nepastarpināti, tāpēc lasītājam jāņem vērā, ka piedāvātie tulkojumi atspoguļo pašreizējās zināšanas un izpratni par tekstos pierakstīto, un nākotnē šie priekšstati noteikti mainīsies.

Autors Valdis Segliņš – Latvijas Universitātes prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, ģeoloģijas zinātņu doktors. Pēdējos gados LU Akadēmiskajā apgādā iznākušas vairākas viņa grāmatas – “Senās Ēģiptes rakstu noslēpumi” (2011), “Megalīti. Pasaule. Latvija” (2012), kā arī “Hors. Valdnieku dievs” (2017).

Grāmatas mākslinieces un maketētājas Baibas Lazdiņas veidotie darbi guvuši vērā ņemamu atzinību, vairāki no tiem ir nominēti grāmatu mākslas konkursam “Zelta ābele” un tikuši apbalvoti. 2011. gadā B. Lazdiņa saņēma zelta ābolu par grāmatu „Senās Ēģiptes rakstu dārgumi” nominācijā „Zinātniskās grāmatas” un 2015. gadā – par „Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīcu” nominācijā „Uzziņu literatūra”.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā