Arheoloģija un etnogrāfija XXX

Iegadāties internetā

8,75

Arheoloģija un etnogrāfija XXX
Par preci
Plaukta cena 10,29 €
Kategorija: Mākslas un kultūras vēsture
Autors
Izdevējs Zinātne apgāds
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789934549519

LU Latvijas vēstures institūtā apkopotais zinātnisku rakstu krājums „Arheoloģija un Etnogrāfija” ir vienīgais akadēmiskais izdevums, kas iznāk 60 gadus un kurā tiek publicēti Latvijas arheoloģijas, bioarheoloģijas un etnogrāfijas jautājumiem un senākās vēstures problēmām veltīti pētījumi. Tā kā izdevums ir guvis atpazīstamību arī ārpus Latvijas, pēdējos gados tajā savus rakstus labprāt publicē arī ārzemju pētnieki, tādējādi paverot iespējas Latvijas lasītājam iepazīties ar kultūras mantojuma un senākās vēstures problēmām Baltijas un Eiropas kontekstā no cita skatu punkta.

„Arheoloģija un etnogrāfija” 30. laidienā ietvertie zinātniskie raksti paplašina un padziļina zināšanas par procesiem Latvijas un Baltijas reģiona vēsturē un kultūrvēsturē, iepazīstina ar arheoloģisko mantojumu un tradicionālās kultūras vērtībām. Krājumā ir iekļauti 15 zinātnieku 10 zinātniski oriģinālraksti, kas veltīti Latvijas arheoloģijas vēsturei un arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas aizsākumiem, jaunākajiem arheoloģiskajiem atklājumiem, etnogrāfijai un etnogrāfisko materiālu vākšanas metodikai.

Vairākos rakstos tiek turpināta iepriekšējā laidienā aizsāktā tēma, kas veltīta līdz šim maz pētītam Latvijas arheoloģijas vēstures posmam – t.s. „biedrību laikmetam” (1815-1915). Šie raksti iztirzā šī laikmeta lielāko notikumu - X Viskrievijas arheoloģijas kongresu Rīgā 1896. gadā, un ir sagatavoti, izvēršot šī kongresa 120. gadskārtai veltīto LU Latvijas vēstures institūta organizēto zinātnisko lasījumu referātus.

Saistītās preces