Dzīves lingvistika

Iegadāties internetā

6,95

Dzīves lingvistika
Par preci
Plaukta cena 8,69 €
Kategorija: Autobiogrāfijas. Memuāri
Autors Autoru kolektīvs
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789934183331

“Dzīves lingvistika” ir veltījumkrājums profesoram Jānim Valdmanim. Krājuma veidošanā piedalījušies dažādu valodniecības nozaru pārstāvji, līdz ar to tas ir arī ieskats nozīmīgos pētījumu virzienos latviešu valodniecībā.

“2018. gada 21. aprīlis ir Jāņa Valdmaņa 70. dzimšanas diena. No sākuma uzrakstīju teikumu šādi – Jānis Valdmanis svin dzimšanas dienu. Tomēr aptvēru, ka tas neatbilstu patiesībai – ir neiespējami iedomāties Jāni, pušķotā jubilāra krēslā uzklausot svinīgas runas un saņemot oficiālus cildinājumus. Viņš vienmēr ir vairījies no sevis izcelšanas un jebkāda veida godināšanas. Visticamāk, viņš pat apsvērs iespēju šajā laikā nozust atvaļinājumā vai doties uz kādu zinātnisku konferenci. Tāpēc ierasto ziedu vietā mēs, Jāņa Valdmaņa kolēģi, draugi un audzēkņi, dāvinām viņam šo zinātnisko rakstu krājumu kā veltījumu jubilejā un pateicību par ilgu gadu sadarbību,” grāmatas priekšvārdā uzsver LU profesore Ina Druviete.

Krājuma veidošanā piedalījušies dažādu valodniecības nozaru pārstāvji - Laimute Balode, Marta Balode, Pauls Balodis, Māris Baltiņš, Ina Druviete, Valts Ernštreits, Ieva Fībiga, Zaiga Ikere, Ilga Jansone, Andra Kalnača, Indra Karapetjana, Gunta Kļava, Regīna Kvašīte, Ilze Lokmane, Dace Markus, Uldis Ozoliņš, Solvita Pošeiko, Gunta Roziņa, Ilze Rūmniece, Jānis Sīlis, Dace Strelēvica-Ošiņa, Gerhards Štikels, Andrejs Veisbergs, Anna Vulāne un Evelīna Zilgalve.

Jānis Valdmanis ir valodnieks, habilitētais zinātņu doktors (1996), Latvijas Universitātes profesors (1997, kopš 2015. gada – emeritētais profesors), Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1997), Latviešu valodas institūta direktors (1992–2004). Kopš 2004. gada Jānis Valdmanis ir Latviešu valodas aģentūras (līdz 2008. gadam – Valsts valodas aģentūras) direktors.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā