Latvija un Latvieši 1-2 sējums

Iegadāties internetā

127,49

Latvija un Latvieši 1-2 sējums
Latvija un Latvieši 1-2 sējums
Latvija un Latvieši 1-2 sējums
Latvija un Latvieši 1-2 sējums
Par preci
Plaukta cena 149,99 €
Kategorija: Grāmatas "Latvija 100"
Autors
Izdevējs Latvijas Zinātņu Akadēmija
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789934851599

Akadēmisko rakstu krājums divos sējumos “Latvija un latvieši” ir būtiski pārstrādāts, mainīts un papildināts izdevums līdzīgam krājumam, kas iznāca 2013.gadā tikai latviešu valodā. Šis krājums vienlaikus izdots arī angļu un krievu valodās un lielākā mērā saturiski piemērots ārzemju lasītājam.
Pirmajā sējumā analizēta situācija mūsdienu Latvijā un to ievada akadēmiķes Vairas Vīķes–Freibergas raksts par Latviju globalizētajā pasaulē. No citiem rakstiem gūstam priekšstatu par Latvijas konstitucionālajiem pamatiem, tautsaimniecību, demogrāfiju, valodu, izglītību un zinātni, kultūrainavu, kā arī dažādiem kultūras aspektiem un sportu. Otrais sējums veltīts latviešu etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgas valsts izveidošanai, kā arī Latvijas valstij laikā no 1918.gada līdz 1991.gadam, t.sk. pievēršoties tās attīstības problēmām un divu okupāciju nodarītajam ļaunumam.
Pavisam jaunajā krājumā kopumā iekļauti 44 raksti (to 49 autori – atzīti savu jomu speciālisti). Krājumu papildina 540 fotogrāfijas, 90 diagrammas un tabulas, 30 kartes, personu rādītājs ar 3240 personām. Visi raksti ir autoru oriģināldarbi, kas balstīti uz daudzu arhīvu un krātuvju materiāliem, kā arī uz citu, t.sk. ārzemju autoru publikācijām.
Māksliniece Ināra Jēgere.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā