Mazās skaitļu slejas sākumskolai

Iegadāties internetā

6,02

Mazās skaitļu slejas sākumskolai
Par preci
Plaukta cena 6,69 €
Kategorija: Sākumskolas mācību literatūra
Autors Mencis J. jun.
Izdevējs Zvaigzne ABC
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789934076978

Skaitļu slejas ir īpašā veidā iekārtots vingrinājumu krājums, kas dod iespēju ātri pārbaudīt atrisinājumu pareizību. Katra sleja ar horizontālām līnijām sadalīta apmēram 3 cm (6 rūtiņu) joslās. Katrā joslā ievietoti 3 piemēri. Tādās pašās joslās sadalītas arī atbilžu slejas. Rezultātu pierakstam skolēns uz rūtiņu papīra sagatavo savu sleju, novelkot horizontālās līnijas ik pēc 6 rūtiņām. Skolēna sleju pieliekot blakus atbilžu slejai, tūlīt var pamanīt kļūdainos rezultātus. Ja nepieciešams, risināšanai var izmantot speciālu burtnīcu vai piezīmju lapas. Skaitļu slejas sastādītas divos variantos.

Atbilžu slejas ievietotas atsevišķi sabrošētā pielikumā, ko pēc vajadzības var izņemt no vingrinājumu brošūras.

Skaitļu slejās ietverti sākumskolas matemātikas kursa galvenie temati, turklāt no katra temata izraudzīti pamatuzdevumi, kas pārsvarā risināmi galvā.

Skaitļu slejās ir šādi temati: I. Pirmais desmits. II. Otrais desmits. III. Pirmais simts. IV. Trīsciparu un četrciparu skaitļi. V. Mēri un darbības ar tiem. VI. Teksta uzdevumi.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā