Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā

Iegadāties internetā

9,60

Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā
Par preci
Plaukta cena 11,29 €
Kategorija: Psiholoģija. Pedagoģija
Autors Lemešonoka I.
Izdevējs Zvaigzne ABC
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789934075964

Dr. paed. Inta Lemešonoka grāmatā dalās pieredzē, kā sekmēt skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšanu mācību procesā dažādos izglītības posmos kompetenču pieejā. Autore uzskata: “Par savas profesijas izvēli un pirmajiem soļiem karjeras veidošanā skolēniem būtu aktīvi jāsāk domāt jau sākumskolā, taču realitāte mēdz būt arī cita: vairums skolēnu tikai pamatskolas vai vidusskolas beigu posmā sāk nopietni domāt par nākotni un cenšas rast atbildi uz jautājumu “Ko darīt turpmāk?””

Grāmata būs lielisks palīgs pedagogiem karjeras konsultantiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, arī pirmsskolas pedagogiem un interešu izglītības speciālistiem.

Rokasgrāmata piedāvā:
karjeras izglītības programmu un tematisko plānojumu;
metodiskos ieteikumus karjeras izglītības apgūšanai kompetenču pieejā;
materiālus skolēnu radošai darbībai sevis izzināšanā un karjeras iespēju apzināšanā klases un mācību stundās, interešu izglītības nodarbībās;
daudzveidīgas darba lapas skolēna personības piemērotības izpētei noteiktām profesionālās darbības jomām un konkrētai profesijai;
informatīvas daba lapas par karjeras informācijas iegūšanas avotiem (tīmekļa vietņu adreses, norādes par karjeras konsultēšanas pakalpojumiem e-vidē u. c.).

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā