Rīgas Radiorūpnīca laikmeta griežos

Iegadāties internetā

24,64

Rīgas Radiorūpnīca laikmeta griežos
Par preci
Plaukta cena 28,99 €
Kategorija: Vēsture
Autors Kļaviņš I.
Izdevējs Autorizdevums
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789984463834

“Rīgas radiorūpnīca laikmeta griežos” ir ceturtā grāmata, kas veidota apkopojot un
papildinot informāciju, kas apskatīta trīs iepriekšējos izdevumos ar nosaukumu “Rīgas
radiorūpnīcas tapšana un izaugsme”. Tas ir plašāks stāsts par bijušajiem radiorūpnīcas
darbiniekiem, par viņu pašaizliedzīgo darbu. Grāmatā sniegta vispusīga informācija par
konstruktoru biroju Orbīta, Rīgas elektromehānisko rūpnīcu un Rīgas radiorūpnīcas Radiomezglu
ceha filiāli – Kandavas radiorūpnīcu. Darbs veltīts Latvijas simtgadei, Rīgas radiorūpnīcas
dibināšanas 90. gadadienai un Kandavas radiorūpnīcas 55. gadadienai.
Rīgas radiorūpnīca (RRR) izveidojās uz divu pēc 1. pasaules kara dibināto privāto uzņēmumu
bāzes: 1927. gada 28. decembrī dibināto akciju sabiedrību Foto-radio centrāle
A. Leibovic un 1934. gada 3. martā nodibināto radio ražošanas firmu Atklātā sabiedrība
A. Apsītis un F. Žukovskis. Laikā no 1927. līdz 1940. gadam A/S Foto-radio centrāle A. Leibovic
saražoja lielākās sērijās trīsdesmit divus dažādu radiouztvērēju modeļus, un firma
Atklātā sabiedrība A. Apsītis un F. Žukovskis – sešpadsmit. Uztvērēji bija ar labu dizainu,
kvalitatīvi un pieprasīti tirdzniecībā.
Pēc okupācijas 1940. gadā, Latviju iekļaujot Padomju Savienības sastāvā, abus uzņēmumus
nacionalizēja: akciju sabiedrību Foto-radio centrāle A. Leibovic pārdēvēja par
Radiopionieri
un firmu Atklāto sabiedrību A. Apsītis un F. Žukovskis – par Radiotehniku.
Nacistiskās Vācijas okupācijas vara abus uzņēmumus apvienoja un izveidoja vācu koncerna
Telefunken filiāli Gerätewerke Riga. Tā ražoja dažādus radioelektroniskos izstrādājumus
vācu bruņoto spēku vajadzībām.
1945. gadā pēc Vācijas kapitulācijas rūpnīca ātri atsāka radiouztvērēju konstruēšanu
un ražošanu. Rūpnīcas inženieri izstrādāja oriģinālu un konkurētspējīgu radioelektronikas
aparatūru un bieži ar daudziem tehniskiem risinājumiem bija pirmie Padomju Savienībā.
Tas attiecās uz iespiesto shēmu izstrādāšanu un pielietošanu radiouztvērēju konstrukcijās,
pirmo stereofonisko radiolu ražošanu un akustisko sistēmu līnijas izstrādāšanu, pirmo
mazgabarīta tranzistoru radiouztvērēju ražošanu, kompleksi mehanizētu ražošanas
plūsmas
līniju izstrādāšanu un daudzām principiāli jaunām tehnoloģijām, kurām nebija analogu
padomju valstī.
Pēckara laikā radiouztvērēju un radiolu ražošana palielinājās no 51 tūkstoša 1951. gadā
līdz vairāk nekā 200 tūkstošiem aparātu 1962. gadā. Ikgadējais ražošanas apjoma pieaugums
bija aptuveni 10 procenti.
1970. gada decembrī izveidoja Rīgas ražošanas tehnisko apvienību Radiotehnika, kurā
iekļāva apvienības vadošo uzņēmumu A. Popova v. nos. Rīgas radiorūpnīcu, konstruktoru
biroju Orbīta, Rīgas elektromehānisko rūpnīcu un RRR Kandavas filiāli.
Rīgas radiorūpnīca no 1945. līdz 1990. gadam saražoja 41,3 miljonus radioaparatūras
un akustisko sistēmu, t. sk., 4,5 miljonus eksportēja. Galvenie noieta tirgi bija Padomju
Savienība un Varšavas līguma valstis, bet produkciju eksportēja arī uz Vāciju, Lielbritāniju,
Franciju, Somiju, Mongoliju, Vjetnamu, Kubu u. c. valstīm. Ar Valsts prēmijām zinātnē un
ražošanā novērtēja daudzu speciālistu devumu.
1998. gadā RRR privatizēja un nodibināja privātu akciju sabiedrību Radiotehnika. Vēlāk
to pārdēvēja par akciju sabiedrību VEF Radiotehnika RRR, un tā bija viena no vadošajām
sadzīves un profesionālo Hi-Fi akustisko sistēmu ražotājām Baltijā un Austrumeiropā līdz
2008. gadam.
Grāmata lasītājam dod arī ieskatu par 20. gadsimta 30. gadu LU Mehānikas fakultātes
Vājstrāvas katedras absolventu ieguldījumu Latvijas industrializācijā un augstākās tehniskās
izglītības iegūšanu radiotehnikas un sakaru specialitātēs Latvijā pēc Otrā pasaules kara.
Divpadsmitajā nodaļā par Rīgas elektromehānisko rūpnīcu ir vēstījums par valsts mēroga
radio translācijas tīkla izveidi Latvijā, kas vēlāk izmantots par prototipu šādam tīklam
Padomju Savienībā (1950–1960) un Latvijas Radio vēstures īss pārskats

Saistītās preces