Dzimte un tulkošana

Iegadāties internetā

6,20

Dzimte un tulkošana
Par preci
Plaukta cena 6,89 €
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors Autoru kolektīvs
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789934183690

Interdisciplinārs rakstu krājums apvieno lingvistikas, literatūrzinātnes, antropoloģijas, filozofijas, sinoloģijas, tulkošanas studiju un pētniecības speciālistus. Krājumā lasāmas dažādu nozaru ekspertu pārdomas par dzimtes jēdziena nozīmi, tā kultūras un lingvistiskās tulkošanas iespējām. Krājumā publicēti gan ievērojamu dzimtes un tulkošanas teorētiķu oriģinālraksti, gan nozīmīgāko teorētisko tekstu tulkojumi un pārpublicējumi. Krājuma saturu veidoja starptautisks autoru kolektīvs, tostarp Latvijas, Lielbritānijas, ASV, Itālijas, Bulgārijas eksperti: O. Kastro, M. Baltiņš, E. Federici, A. Veisbergs, L. Flotova, Dž. Skota, A. Putniņa, M. Zitmane, K. Slavova, A. Baltgalve un citi. Publikācijas atbalstu sniedza LR Labklājības ministrijas dzimumlīdztiesības eksperti. Rakstu krājuma sastādītāja – prof. I. Novikova, publikācijas projekta koordinatore – LU HZF Dzimtes sudiju centra pētniece M. Semjonova.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā