Ilustrētā svešvārdu vārdnīca

Iegadāties internetā

47,69

Ilustrētā svešvārdu vārdnīca
Par preci
Plaukta cena 52,99 €
Kategorija: Vārdnīcas, valodu kursi
Autors
Izdevējs Avots
Izdošanas gads 2019
ISBN 9789934534485

Vārdnīcā īsi skaidrota vārdu etimoloģija un nozīme, izmantojot galvenokārt vēsturiski semantisko etimoloģizācijas metodi. Līdzās zināmām leksikas vienībām vārdnīcā ievietoti jaunāko citvalodu cilmes vārdu skaidrojumi. Vārdnīcas sastādīšanā izmantotas līdz šim publicētas vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī citu valstu leksikogrāfiskie avoti. Pielikumā ievietoti citvalodu vārdi un teicieni oriģinālrakstībā.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā