Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni

Iegadāties internetā

19,16

Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni
Par preci
Plaukta cena 21,29 €
Kategorija: Juridiskā literatūra
Autors Baumanis J.
Izdevējs
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789984840574

Kriminālprocesa tiesību tematikai veltītajā grāmatā autors tiesību institūtus analizē sasaistot ar praksi. Izgaismojot konkrētu tiesisku problemātiku, Autors ne vien piedāvā iespējamos variantus prakses uzlabošanai, bet arī pauž savu viedokli tiesību normu jaunradei.
Tādējādi grāmatā ietvertās atziņas var būt nozīmīgas tālākā tiesību normu jaunradē, jo tajā tiek piedāvāta virkne variantu tiesību normu pilnveidošanai.
Autors pievēršas gan kriminālprocesa tiesībām, gan arī kriminoloģijai un krimināltiesībām, piedāvāto tematiku integrējot dažādās tiesību nozarēs. Tās visas tiek sasaistītas, par pamatu ņemot noziedzīgu nodarījumu un izmantojot analoģiju. Šāda pieeja piešķir grāmatai unikālu stilu.
Monogrāfijas struktūru autors pakārtojis kriminālprocesa norises ķēdei, virzoties no kriminālprocesa uzsākšanas uz tā pabeigšanu, īpašu uzmanību pievēršot noziedzīga nodarījuma cēloņu un veicinošo apstākļu noskaidrošanai.
Grāmata būs noderīga ikvienam praktiķim, kurš darbojas krimināltiesību jomā, krimināltiesību studentiem, kā arī likumdevējam likumprojektu izstrādes diskusijās.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā