Latviešu literatūra 2007-2015

Iegadāties internetā

9,89

Latviešu literatūra 2007-2015
Par preci
Plaukta cena 10,99 €
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors Vērdiņš K.
Izdevējs LU Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts
Izdošanas gads 2018
ISBN 9789984893334

Šajā grāmatā apkopotas dažādu humanitāro zinātņu pētnieku, literatūrkritiķu un rakstnieku apceres par jaunāko latviešu literatūru. Nepretendējot uz visu literatūras veidu un žanru pārskatu, kolektīvā monogrāfija pievēršas konkrētām tendencēm latviešu mūsdienu dzejā, prozā un dramaturģijā, kā arī sniedz ieskatu krievu, latgaliešu un lībiešu autoru darbos. Vairāki grāmatas autori ir ar attiecīgo tēmu cieši saistīti literatūras praktiķi, līdz ar to šo grāmatu lielā mērā veido ieskati "no iekšpuses", kritiķa lomu apvienojot ar informēta līdzdalībnieka skatpunktu.

Grāmatas autori: Anna Auziņa, Mg. art., Latvijas Kultūras akadēmijas vieslektore, Latvijas Universitātes doktorante, dzejniece Valts Ernštreits, Dr. phil., LU Lībiešu institūta pētnieks, dzejnieks Mārtiņš Kaprāns, Dr. comm. sc., LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Zita Kārkla, Dr. philol., Latvijas Universitātes literāro tekstu vietnes "UbiSunt" redaktore Sofija Kozlova, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Dainis Leinerts, literatūrkritiķis un tulkotājs Valentīns Lukaševičs, Dr. philol., Daugavpils Universitātes docents, dzejnieks Artis Ostups, Mg. phil., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskais asistents, dzejnieks Marians Rižijs, Dr. philol., Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts, dzejnieks Ilva Skulte, Dr. philol., Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesore Rita Treija, Dr. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, Latviešu folkloras krātuves vadītāja Maija Uzula-Petrovska, Mg. philol., Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja, teātra kritiķe Kārlis Vērdiņš, Dr. philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks, Vašingtona Universitātes Sentluisā doktorants, dzejnieks Inga Žolude, Dr. philol., rakstniece

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā