Aspazija. Kopoti raksti 2. sējums

Iegadāties internetā

17,39

Aspazija. Kopoti raksti 2. sējums
Par preci
Plaukta cena 17,39 €
Kategorija: Dzeja
Autors
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2019
ISBN 9789934183942

Kopoto rakstu 2. sējums veltīts Aspazijas agrīnajai dzejai un liroepikai (1. sējumā apkopotas agrīnās lugas). Līdz ar viņas oriģināldarbiem 2. sējumā publicēti saistoši materiāli no literatūrkritiskās domas vēstures (Jāņa Asara “Aspazija un viņas dzeja” (1904), Pētera Birkerta “Mīlas filozofija Aspazijas lirikā” (1936)) un pirmpublicējumi par Aspaziju mūsdienu skatījumā – Ausmas Cimdiņas ievads un komentāri, Ilzes Rūmnieces un Ievas Kalniņas ieskati Aspazijas dzejā un liroepikā, Oresta Silabrieža apcerējums par Aspazijas dzeju mūzikā, atgādinot, ka viņas dzejas ceļu cauri laikiem un mūsdienu jaunrades procesos spilgti apliecinājusi tās dzīvotspēja skaņu mākslā u.c.

Kopoto rakstu 2. sējums ir izstrādāts “Latvijas Universitātei 100” ideju gaismā, par galveno mērķi izvirzot Latvijas nacionālo dārgumu aktualizāciju, izpēti un iesaisti mūsdienu zinātnes, izglītības un kultūras procesos, kā arī LU humanitārās kultūras profila atpazīstamības vairošanu, valstiski nozīmīgu zinātnes, kultūras un izglītības projektu realizācijā apvienojot vairāku valsts zinātniski pētniecisko un kultūras institūciju, kā arī privātpersonu iniciatīvas.

Izdevums ir bagātīgi ilustrēts un laists klajā ar Latvijas Universitātes, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda un Valsts pētījumu programmas “Letonika” finansialu atbalstu.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā