Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnie ki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-20.gs.

Iegadāties internetā

27,19

Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnie ki Igaunijā, Latgalē un  Vidzemē 13.-20.gs.
Par preci
Plaukta cena 31,99 €
Kategorija: Vēsture
Autors Dzenis A.
Izdevējs Domas Spēks
Izdošanas gads 2019
ISBN 9789934870729

"Vēstures zinātņu maģistra Agra Dzeņa jaunā grāmata "Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-20.gs." ir tapusi kā turpinājums 2014. gadā izdotajai monogrāfijai "Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus ilga brīvības saglabāšanas pieredze". Tajā tika noskaidrots, ka jēdziens "novadnieks" ir bijis vietējās izcelsmes lēņavīru pēcteču apzīmējums Rietumlatvijā, bet Austrumlatvijā analogs termins ir "leimanis" (no lejasvācu leiman - lēņa vīrs). Turklāt, pētot kuršu ķoniņu vēsturi, tika konstatēts, ka vēstures avotos un līdzšinējos pētījumos haotiski un nekonsekventi ir lietoti jēdzieni "brīvnieks" un "brīvzemnieks", "leidenieks". To izcelsmes un satura noskaidrošana arī ir viens no jaunā pētījuma uzdevumiem.
Ceram, ka grāmata atklās Livonijas iedzīvotāju sociālo un etnisko daudzveidību un mainīs tradicionālo skatījumu uz Livonijas sabiedrību - proti, ka to veidojušas tikai četras kārtas: bruņinieki, zemnieki, garīdznieki un pilsētnieki. Bet tām Livonijā pastāvēja daudzas starpkārtas un mazās sociālās grupas - un leimaņi bija tikai viena no tām." (Redakcija)
Māksliniece Daiga Brinkmane.

Saistītās preces