Trotuārs. Monta Kroma

Iegadāties internetā

14,69

Trotuārs. Monta Kroma
Par preci
Plaukta cena 14,69 €
Kategorija: Dzeja
Autors Kroma M.
Izdevējs Neputns
Izdošanas gads 2019
ISBN 9789934565687

Monta Kroma (1919–1994) ir viena no spilgtākajām un novatoriskākajām latviešu modernisma pārstāvēm, taču viņas daiļrade līdz šim pētīta visai maz. Dzejnieces simtgadei veltītie pasākumi un izdevumi, tostarp literatūrzinātnieces Agijas Ābiķes-Kondrātes sastādītā izlase “Trotuārs”, aktualizē šīs neparastās dzejnieces lomu 20. gadsimta 70. gadu lirikas telpā un visā latviešu dzejas vēsturē.

Izlasē apkopoti Montas Kromas modernistiskā posma dzejoļi, sākot no poēmas “Tālo apvāršņu zemē” (1959) fragmenta un beidzot ar mūža pēdējā posmā tapušajiem darbiem, ietverot gan raksturīgākos dzejoļus no deviņiem krājumiem, gan krājumos nepublicētus dzejoļus, kuros dominē dinamiski pilsētas motīvi, intīma jūtu atklāsme, jutekliskums un grafiska izteiksme. Tālaika literārās vides bieži nepieņemti vai pārprasti, šie dzejoļi ir pārdzīvojuši savu laiku un mūsdienās ļauj runāt par Kromu kā novatorisku un fascinējošu dzejnieci, kuras mantojums pelnījis dziļāku izpēti gan modernisma, gan urbānās dzejas, gan femīnās rakstības kontekstā.

Kopš krājuma “Lūpas. Tu. Lūpas. Es” Kromas grāmatu māksliniece bijusi viņas ilggadējā līdzgaitniece Helēna Heinrihsone, kura radījusi arī vairākus dzejnieces portretus. Arī uz jauniznākušās dzejas izlases vāka redzams Heinrihsones gleznotais portrets “Dzejniece Monta Kroma” (1974), kura tonalitātē atspīd “kromiskā savdabība”. Grāmatu noslēgumā vizuāli papildina arī fotogrāfiju pielikums.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā