Dziesma par manu Sidu

Iegadāties internetā

24,49

Dziesma par manu Sidu
Par preci
Plaukta cena 24,49 €
Kategorija: Dzeja
Autors
Izdevējs Neputns
Izdošanas gads 2019
ISBN 9789934565670

Apgāds Neputns laidis klajā Ulda Bērziņa atdzejoto senspāņu varoņepu Dziesma par manu Sidu (Cantar de Mio Cid).

Dziesma par manu Sidu ir senākais spāņu literatūras piemineklis, kas saglabājies līdz mūsdienām. Tas vēsta par 11. gadsimtā dzīvojuša kastīliešu bruņinieka, saukta Sida (El Cid arābu valodā – "mans kungs"), dzīvi un varoņdarbiem. Sids Kampeadors (Uldis Bērziņš Sida pavārdu tulko kā “Kaujvedis”) ir vēsturiska persona, tautas mīlēts un godāts nacionālais varonis Rodrigo Diazs no Vivaras.

Stāsts par Sida varoņdarbiem veidots trīs daļās. Pirmā nav saglabājusies un īsi pārstāstīta prozas formā. Notikumi sākas ar to, ka Kastīlijas un Leonas karalis Alfonso VI pēc melīgas apsūdzības patriec Sidu. Taču Sids aizstāv savu godu un, rīkojoties kā krietns bruņinieks un vasalis, cīņās pret mauriem atgūst karaļa uzticību un labo vārdu. Pēc izlīguma karalis izprecina Sida meitas Karjonas infantiem, taču tie izrādās nodevīgi, gļēvi un mantkārīgi radījumi, apkauno Sida meitas un vēlāk prāvā saņem pelnīto sodu. Meitu gods tiek atjaunots, un beigās viņas tiek pienācīgi izprecinātas Navarras un Aragonas infantiem. Epus beidzas ar Sida slavinājumu.

Dzejnieks Uldis Bērziņš epus tulkojumam veltījis ilgus gadus, un tas gājis rokrokā ar dziļu teksta izpēti un senkastīliešu valodas studijām.

Latviešu tulkojums veidots pēc Ramona Menendesa-Pidala veidotā vēsturiskā izdevuma (1908). Teksts salīdzināts ar mūsdienu sidologa Alberto Montanera izsmeļošo filoloģisko izdevumu (2007; papildinātais izdevums 2018). Grāmatu papildina atdzejotāja ievadvārdi, zinātniskā redaktora ievads, komentāri, personvārdu, vietvārdu un reāliju glosārijs un bibliogrāfija, kā arī attēlu pielikums.

Uldis Bērziņš (1944) ir viens no nozīmīgākajiem mūsdienu latviešu dzejniekiem un atdzejotājiem, latviešu dzejas poētikas reformētājs, vairāk nekā 20 izcilu dzejas un atdzejas grāmatu autors. Tulkojis arī prozu. Ulda Bērziņa veikums literatūrā iekļauts Latvijas kultūras kanonā kā viena no 99 Latvijas kultūras nozīmīgākajām vērtībām. Atdzejo un tulko no slāvu, semītu, tjurku, irāņu, ģermāņu un citām valodām. Piedalījies arī jaunā Bībeles tulkojuma izveidē. Ulda Bērziņa veiktie Korāna (2011) un senislandiešu kultūras pieminekļa Eddas dziesmas (2015) tulkojumi godināti ar Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) speciālbalvu. Citi apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis (1995), Zinaīdas Lazdas balva (1994), Baltijas Asamblejas balva literatūrā (1995), Spīdolas balva (2000), LALIGABA par grāmatas Slavinājumi atdzejojumu (2005), par dzejoļu krājumu Saruna ar Pastnieku (2009), Dzejas dienu balva atdzejā (2009), LALIGABA Mūža balva Latvijas literatūrā (2017), LALIGABA par dzejoļu krājumu Idilles (2018).

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā