Tūristu gida - grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbil

Iegadāties internetā

10,23

Tūristu gida - grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbil
Par preci
Plaukta cena 12,79 €
Kategorija: Tūrisms. Ceļveži. Kartes
Autors Poga L.
Izdevējs Biznesa augstskola Turība
Izdošanas gads 2019
ISBN 9789934543197

Tūristu gidu darbs ir nepārtraukts sevis pilnveidošanas darbs, bez kura ir neiespējams pozitīvs un kvalitatīvs rezultāts. Jebkuras nozares zinātne parāda tikai procesu vadlīnijas, tendences, virzību, bet tik sarežģīta un smalki strukturizēta tūristu gida darba specifika pieprasa zināšanas gan teorētiskajā, gan arī praktiskajā darbībā.

Grāmatā iekļautās nodaļas:
1. Pozitīva pirmā iespaida veidošanas specifika tūrismā
2. Tūristu gida sociālās lomas un varas izpratne
3. Pozitīvās saskarsmes veidošanas māksla tūrismā
3.1. Sadarbību veicinošie nosacījumi
3.2 Maršrutā noteiktā laika pārvalde
3.3. Konfliktu regulējošie saskarsmes mehānismi
4. Emociju nozīme savstarpējā saskarsmē tūristu kolektīvā
4.1. Bailes kā mokošas, satraucošas izjūtas
4.2. Dusmu kontrole un vadība
4.3. Prieka spēks un enerģija cilvēku darbības procesā
5. Runas emocionālās izpausmes
5.1. Publiskās runas loģiska uzbūve
5.2. Neverbālie saziņas līdzekļi
5.3. Prezentācijas un interpretācijas māksla runas kultūrā
6. Tūristu gida mērķauditorijas
6.1. Bērnu, pusaudžu un jauniešu auditorija
6.2. Pieaugušo, senioru, darba kolektīvu un jaukto grupu auditorijas
6.3. Kustību, redzes un dzirdes invalīdu auditorija
7. Tūristu gida personības atbilstība izvēlētajai profesijai
Lomu spēles uzdevumi profesionālo iemaņu pilnveidošanai
8. Tūristu gida darbs starpvalstu kultūru kontekstā
Zināšānu un uzmanības noturīguma pārbaudes uzdevumu spēle
9. Pirmā nepieciešamā medicīniskā palīdzība tūristiem izbraukumos

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā