Filosofija

Iegadāties internetā

9,35

Filosofija
Par preci
Plaukta cena 10,39 €
Kategorija: Filozofija
Autors Kūle M., Kūlis R.
Izdevējs Zvaigzne ABC
Izdošanas gads 2020
ISBN 9789984171197

Atzīstot iespēju dažādi interpretēt filosofijas vēsturi un mūsdienu problēmas, autori par galvenajiem mezglu punktiem filosofijas izpratnē uzskata kultūru un cilvēku. Filosofijas vēsture tiek aplūkota dažādu kultūras laikmetu un paradigmu kontekstā. Mūsdienu filosofijas problēmu apskatā dominē cilvēka tēma: cilvēka būtība, eksistence, saprašana, izziņa, cilvēks valodā, vēsturē, komunikācijā, ideoloģijas un varas izpausmes cilvēka dzīvē. Tā kā jautājumi par sabiedrību, valsti, tiesībām, politiku, morāli un mākslu tiek aplūkoti citos mācību priekšmetos (civilzinībās, socioloģijā, ētikā, estētikā), šajā grāmatā tiemnetiek pievērsta īpaša uzmanība. Latvijas profesionālo filosofu uzskatiem autori pievēršas tikai tādā mērā, kādā tie iekļaujas pasaules filosofiskās domas procesā.
Mācību grāmata atbilst Vadlīnijām filosofijā vidusskolām, kuras 1996.gadā apstiprinājusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Taču to var izmantot arī augstskolu studenti.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā