Pasakas ar laimīgām beigām

Iegadāties internetā

2,63

Pasakas ar laimīgām beigām
Par preci
Plaukta cena 3,29 €
Kategorija: Bērnu literatūra
Autors Drda J., Lada J.
Izdevējs Pētergailis
Izdošanas gads 2010
ISBN 9789984333175

Šķiet, no Eiropas slāvu tautām čehi varētu būt latviešiem vis­tuvākie. Omulīgi, kārtīgi, strādīgi, tīrīgi,
alus un pamatīgas pa­ēša­nas mīļotāji ar sarežģītu vēs­turi un lādzīgu dabu, patīkamu humora izjūtu un men­talitāti. Ne velti brašo kareivi Šveiku mūsu ļaudis iemīļojuši vēl vairāk nekā paši čehi, kuri par šo pa­rādību allaž brīnījušies. Cik cieši ir sa­audušies mūsu — eiropiešu likteņi un raksturi, cik līdzīgi un at­šķirīgi ir tautu daiļrades ceļi? Cik tuvi ir mūsu domāšanas veidi un izpratne par lietām, parādībām, labo un ļauno, slavējamo un no­peļamo? Vai kaut kur pasaulē pastāv tāda muļķība, kas būtu vēl lielāka par mūsējo? Un vai mūsējā nav mums vismīļākā, lai cik bēdīgas sekas izraisītu — tā­pēc, ka sava? Tieši par šiem jautā­jumiem gribas pa­prātot, izlasot šīs pasakas.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā