Senā Rīga 10

Iegadāties internetā

13,49

Senā Rīga 10
Par preci
Plaukta cena 14,99 €
Kategorija: Vēsture
Autors
Izdevējs Zinātne
Izdošanas gads 2022
ISBN 9789934599071

Rakstu krājumu sērija “Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē” iznāk kopš 1998. gada kā LU Latvijas vēstures institūta un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sadarbības projekts. Sērijas „Senā Rīga” 10. sējumā apkopoti 14 raksti un visu 10 sējumu rakstu bibliogrāfiskais rādītājs. Krājuma “Senā Rīga” rakstu autori – arheologi, dendrohronologi, vēsturnieki un mākslas vēsturnieki – ir katrs savas nozares profesionālis. Krājumā ievietotie raksti apkopo jaunāko pētījumu rezultātus par Rīgas arheoloģijas un vēstures dažādām jomām laikā no pilsētas pirmsākumiem 12. gs. beigās līdz pat 20. gs. vidum. Pētījumus papildina viens vācu arheologa raksts par Lībekas pilsētas veidošanos un senāko apbūvi, kurā atrodami Rīgas pirmajām vācu celtnēm analogi konstruktīvi risinājumi (angļu valodā ar kopsavilkumu latviski). Krājuma raksti ir bagāti ilustrēti, katram ir kopsavilkums angļu vai vācu valodā. Visi raksti un lielākā daļa ilustrāciju ir pirmpublicējumi. Rīgas arheoloģijas un vēstures pētījumi ir nozīmīgs ieguldījums ne tikai Latvijas humanitāro zinātņu, bet arī mūsu valsts senatnes pieminekļu saglabāšanā un popularizēšanā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un citās avotu krātuvēs glabājas ļoti daudz materiālu par valsts galvaspilsētas vēsturi, kas pamazām tiek apstrādāti un izpētīti. Pētnieku apkopotās jaunās atziņas palīdz labāk izprast Rīgas vēstures atsevišķus notikumus, nozīmīgas personības, iedzīvotāju dzīvesveidu un materiālo kultūru dažādos laika posmos. Kopsavilkumi svešvalodās un bagātais ilustratīvais materiāls krājumu ļaus iepazīt attiecīgo jomu ārzemju profesionāļiem, kam ir liela nozīme jaunu zinātnisku un kultūras sakaru veidošanā. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā