Latvijas Republikas Satversme 90 gadu jubilejas izdevums

Iegadāties internetā

22,31

Latvijas Republikas Satversme 90 gadu jubilejas izdevums
Par preci
Plaukta cena 24,79 €
Kategorija: Grāmatas "Latvija 100"
Autors
Izdevējs
Izdošanas gads 2012

Grāmatas (562 lappuses) unikalitāti iezīmē ne vien fakts, ka 2012.gadā svinam Satversmes 90 gadu jubileju un tā ir kā cieņas apliecinājums valsts pamatlikumam un tā pamatu licējiem, bet arī tās satura kvalitātes - Satversme ilustrācijās (arī tās pirmā oficiālā publikācija) un Latvijas pamatlikuma tulkojums astoņās (latgaliešu, lībiešu, igauņu, lietuviešu, angļu, franču, vācu, krievu) valodās. Īpašs gandarījums, ka ar šo izdevumu beidzot dienasgaismu ierauga konstitūcijas tulkojums lībiešu valodā un latgaliešu rakstu valodā.
Satversmei ir 90 gadu, un tā ir viena no vecākajām, dzīvajām konstitūcijām Eiropā. Turklāt, neskatoties uz vecumu un vēsturisko pārrāvumu (Ulmaņa realizētā apturēšana, padomju un vācu okupācija), tā efektīvi darbojas. Izdevumu bagātina ilustrācijas kā vēsturiskas laikmeta liecības par notikumiem, kas ir īpaši Satversmes 90 gadu vēstures kontekstā.

Saistītās preces
Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā