Grāmatas » Augstskolu mācību literatūra

Veiksmes retorika

Milēviča I.

15,29

Integrētā mārketinga komunikācija 1.

Praude V., Šalkovska J.

17,54

Integrētā mārketinga komunikācija 2.

Praude V., Šalkovska J.

17,54

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

10,34

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Kalnača A., Lokmane I.

6,29

Mikroekonomika. Loģiskās shēmas

Škapars R.

11,69

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

3,14

Anatomija māksliniekiem.

Drīzulis A.

9,89

Mikroekonomika. Logičeskije shemi

Škapars R.

1,70