Grāmatas » Filoloģija, literatūras teorija

1 2 >

Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā

Grūtmane Z.
Jaunums

15,29

Letonica Nr 36

-

1,16

Letonica Nr 37

-

1,79

Letonica Nr 38

-

1,79

Vācot padomju folkloru

Ķencis T.
Jaunums

13,94

Meklējiet rakstos!

Autoru kolektīvs

9,35

Dzimte un tulkošana

Autoru kolektīvs

6,20

Mani sveicina zvaigznes...

Vecgrāvis V.

6,20

Passing Time In The Loo- Shakespeare

Anderson S. W.

10,79

Tough Enough

Nelson D.

24,29

Gals un sākums: 21. gadsimta sākuma skats

Burima M., Grīnuma G., Kursīte

3,05

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

9,44

Griezīgo šķautņu romantiķis

Rokpelnis J., Kubliņa A.

3,05

Kārļa Zariņa burvju aplis

Rožkalne A.
Zelta_ābele_2016

8,99

Springboard Shakespeare: King Lear

Crystal B.

4,49

Latviešu tautasdziesmu semantika

Reidzāne B.

8,81

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Autoru kolektīvs

30,59

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

15,29

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

18,89

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Guļevska D., Miķelsone A.

4,22

Lāčplēša zvaigznājs

Lāms O.

3,99


1 2 >