Grāmatas » Juridiskā literatūra

1 2 3 >

Kriminālprocess. Raksti 2015 - 2020

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K.

37,79

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

37,79

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

13,04

Civillikums

-

9,26

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

34,19

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

16,19

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

7,19

Komerclikums

-

8,09

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

29,69


1 2 3 >