Grāmatas » Juridiskā literatūra

< 1 2

Notariāta likums

-

6,29

Tiesnešu tiesības

Sniedzīte G.

12,59

Veiksmīga biznesa sākums

Moriss M.

3,32

Administratīvās tiesības CV

Stucka A.

7,64

Latvian & English International Business Law

Lestrade E.

24,17

14,99

The Human Rights of Companies

Lestrade E.

6,29

Muitas procedūru rokasgrāmata

Ankalniņš M.

3,96

Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca 40 000

Daugavvanags A., Klimoviča N.

19,79


< 1 2