Grāmatas » Lietvedība. Grāmatvedība

Grāmatvedības pamati uzņēmumos

-
Jaunums

10,45

Darba attiecības no A līdzZ+CD

Korčagns E., Vancāne L.

64,59

Darba attiecības no A līdz Z

Korčagns E., Vancāne L.

39,09

Grāmatvedības pamati uzņēmumos

Leibus I.

8,24

Darba likums un grāmatvedība

Grebenko M.

19,54

Lietvedība no A līdz Z

Zemļanovs V.

32,29

Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā

Zemļanovs V., Krasiļņikova I.

15,29

Prezentēšana CD

-

4,10

Darba meklētāja rokasgrāmata

Rācenāja Ņ.

3,26

Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā

Januška M.

15,29

Vsjo ob učotje osnovnih sredstv

Januška M.

15,72

Labas higēnas prakses vadlīnijas tirdzniecībā

Marčenkova T.,Danusēvičs H.

6,62

Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti

Januška M.

22,94