Katalogs

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

9,77

Latvietis un viņa peonijas

Vēriņš A.

27,19

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

14,44

Album Amicorum. Rokrakstu katalogs

Taimiņa A.

11,04

Dendroloģija

Mauriņš A., Zvirgzds A.

20,39

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

2,97

Vides piesārņojums un tā iedarbība

Kļaviņš M.

5,77

Histoloģijas atlants

Dālmane A.

13,00

Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā

Švede A., Krūmiņa G.

8,24

Praktiskā alergoloģija

Autoru kolektīvs

10,11

Megalīti

Segliņš V.

13,17

Klimata mainība un globālā sasilšana

Kļaviņš M.

6,54

Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gs. nogalei

Pūka T., Zunde R., Zunde I.

4,50

Baltijas jūras Latvijas krasta procesi.

Eberhards G., Lapinskis J.

4,92

Sobiratelj zvjozd

Gojs V.

3,69

Terēza Rakēna

Zolā E.

1,39

Terēza Rakēna

Zolā E.

3,49

Sapņu grāmata

Tabūna L.

0,99