Katalogs

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

10,34

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

15,29

Album Amicorum. Rokrakstu katalogs

Taimiņa A.

11,69

Histoloģijas atlants

Dālmane A.

13,76

Megalīti

Segliņš V.

13,94

Klimata mainība un globālā sasilšana

Kļaviņš M.

6,92

Baltijas jūras Latvijas krasta procesi.

Eberhards G., Lapinskis J.

5,21

Sobiratelj zvjozd

Gojs V.

3,32

Terēza Rakēna

Zolā E.

1,39

Terēza Rakēna

Zolā E.

3,49

Sapņu grāmata

Tabūna L.

0,99