Katalogs

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

9,19

Latvietis un viņa peonijas

Vēriņš A.

25,59

Profesors Mārtiņš Bīmanis. LU rektori

Klēbā J. sastād.

8,79

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

13,59

Album Amicorum. Rokrakstu katalogs

Taimiņa A.

12,39

Dendroloģija

Mauriņš A., Zvirgzds A.

19,19

Inkluzīvi

Kursīte J.

9,35

Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodisks līdzeklis

Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I

3,11

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

2,79

Vides piesārņojums un tā iedarbība

Kļaviņš M.

5,43

Histoloģijas atlants

Dālmane A.

12,23

Cilvēka anatomija. Roka. Kāja

Knipše G., Krūmiņa Dž.

18,39

Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā

Švede A., Krūmiņa G.

7,75

Praktiskā alergoloģija

Autoru kolektīvs

9,51

Megalīti

Segliņš V.

12,39

Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība

Kļaviņš M., Cimdiņš P.

7,19

Klimata mainība un globālā sasilšana

Kļaviņš M.

6,15

Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas

Bankavs A., Jansone I.

12,23

Morfoloģijas stilistika

Kalnača A.

4,79

Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gs. nogalei

Pūka T., Zunde R., Zunde I.

4,23

Baltijas jūras Latvijas krasta procesi.

Eberhards G., Lapinskis J.

4,63

Sobiratelj zvjozd

Gojs V.

3,59

Terēza Rakēna

Zolā E.

3,83

Terēza Rakēna

Zolā E.

4,23

Sapņu grāmata

Tabūna L.

3,99