Katalogs

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

28,04

Medicīnas tiesības

Autoru kolektīvs

36,54

Tiesu prakse civillietās II

Tihonovs V.

22,94

Krimināltiesības. Sevišķā daļa 3. papildinātais izdevums

Krastiņš U., Liholaja V. u.c.

28,04

Piespiedu darbs krimināltiesībās.

Reigase A.

25,49

Civilprocesa likuma komentāri II daļa (29.-60.1 nodaļa)

Aigars G., Torgāns K. u.c.

66,29