Grāmatas » Augstskolu mācību literatūra

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 2008-2018

Autoru kolektīvs
Jaunums

11,47

Konferenču tulkošana

Veisbergs A.

5,69

Saprotot komplekso pasauli

Krics J.

4,92

Integrētā mārketinga komunikācija 1.

Praude V., Šalkovska J.

16,57

Integrētā mārketinga komunikācija 2.

Praude V., Šalkovska J.

16,57

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

9,77

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Kalnača A., Lokmane I.

5,94

Translation, Quality, Costs

Ločmele G., Veisbergs A.

6,54

Pēteris Cimdiņš. Bibliogrāfija

Aut. kol.

2,97

Mikroekonomika. Loģiskās shēmas

Škapars R.

11,04

Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodisks līdzeklis

Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I

3,31

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

4,92

Riska un krīzes komunikācija

Lehtonens, Siliņa, Ābelniece

11,04

Anatomija māksliniekiem.

Drīzulis A.

9,34

Kartogrāfija tūrismā

Štrauhmanis

1,10