Grāmatas » Augstskolu mācību literatūra

Veiksmes retorika

Milēviča I.

13,59

Komunikācija. Teorija un prakse

Veinberga S.
Jaunums

14,71

Saprotot komplekso pasauli

Krics J.

4,63

Integrētā mārketinga komunikācija 1.

Praude V., Šalkovska J.

15,59

Integrētā mārketinga komunikācija 2.

Praude V., Šalkovska J.

15,59

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

9,19

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Kalnača A., Lokmane I.

5,59

Translation, Quality, Costs

Ločmele G., Veisbergs A.

6,15

Pēteris Cimdiņš. Bibliogrāfija

Aut. kol.

2,79

Mikroekonomika. Loģiskās shēmas

Škapars R.

10,39

Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodisks līdzeklis

Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I

3,11

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

2,79

Anatomija māksliniekiem.

Drīzulis A.

8,79