Grāmatas » Dabas zinības

Lielā Latvijas sēņu grāmata

Dāniele I., Meiere D.

23,19

Latvijas dabas brīnumi

Eniņš G.

19,19

Savvaļas ziedi Latvijas gadalaikos

Kusiņa M.

13,51

Ceļvedis Visums

Vilks I.

15,43

Koki mājas nepamet

Eniņš G.

17,19

Sēnes

Antone M., Kalniņa I.

14,23

Rokasgrāmata bioloģijā

Autoru kolektīvs

19,59

Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem

Strazdiņa l., Liepiņa L. u.c.

2,79

Sēnes ir visur

Vimba E.

2,79

Dendroloģija

Mauriņš A., Zvirgzds A.

19,19

Evolūcija vei eksperiments

Kalniņš H.

2,71

Megalīti

Segliņš V.

12,39

Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība

Kļaviņš M., Cimdiņš P.

7,19

Klimata mainība un globālā sasilšana

Kļaviņš M.

6,15

Kas uzbūvēja mēnesi?

Naits K., Batlers A.

1,91

Baltijas jūras Latvijas krasta procesi.

Eberhards G., Lapinskis J.

4,63