Grāmatas » Ekonomika, uzņēmējdarbība

Latte faktors

Manns D., Bahs D.

13,04

Jauna vadība

Burkus D.
Jaunums

16,19

Izvēlies kāpnes!

Veidens R.

15,11

Risks ar savu ādu

Talebs N.

19,34

Finanšu pārvaldība un analīze

Rurāne M.
Jaunums

13,94

(Mans) uzņēmēja kods

Pīlēns U.

18,26

Zilā ekonomika 3.0

Pauli G.

24,29

Prasmīga pārmaiņu vadība

Adizess I.K.

17,00

MATRIC tīklojums

Sviķis A.

11,06

SPIN pārdošana

Rekhems N.

17,90

Šoka doktrīna

Kleina N.

12,41

Menedžments I 3. izdevums

Praude V.

18,89

Menedžments II 3. izdevums

Praude V.

18,89

ES Muitas terminoloģija

Ankalniņš M.

17,41

Mārketinga komunikācijas

Praude V.

12,14

Mārketinga komunikācijas 2

Praude V.

12,14

Ekonomikas augsmes faktori Latvijā

Čurkina I.

5,36