Grāmatas » Ekonomika, uzņēmējdarbība

< 1 2

Māksla pelnīt

Slivockis A.

9,30

Finanšu instrumenti 1

Praude V.

14,02

Pārdošana radošā lidojumā

Bariševa A.

8,46

Veiksmīgas karjeras anatomija

Boitmane I.

6,79

Jaunās organizācijas

Belbins M.R.

8,33

Dzīvot zaļi. Sarunas ar pasaules biznesa līderiem

Andersons R., Rodika A.

4,46

Ārējā riska vadība

Frīmens E.

8,49

Finanšu instrumenti 2

Praude V.

14,87

Ražošanas organizēšana

Vārna J.

3,39

ES Muitas terminoloģija

Ankalniņš M.

16,44

Mārketinga komunikācijas

Praude V.

11,47

Mārketinga komunikācijas 2

Praude V.

11,47

Tiešā mārketinga rokasgrāmata

Viljamsa E.

14,44

Biznesa atveseļošana

Autoru kolektīvs

8,46

Mutvārdu atsauksmju mārketinga noslēpumi

Silvermans Dž.

11,36

Ekonomikas augsmes faktori Latvijā

Čurkina I.

5,07


< 1 2