Grāmatas » Filoloģija, literatūras teorija

1 2 >

Letonica Nr 36

-

1,03

Letonica Nr 37

-

1,59

Letonica Nr 38

-

1,59

Vācot padomju folkloru

Ķencis T.
Jaunums

12,39

Latviešu literatūra 2007-2015

Vērdiņš K.

9,59

Meklējiet rakstos!

Autoru kolektīvs

8,31

Dzimte un tulkošana

Autoru kolektīvs

5,51

Mani sveicina zvaigznes...

Vecgrāvis V.

5,51

Gals un sākums: 21. gadsimta sākuma skats

Burima M., Grīnuma G., Kursīte

2,71

Aspazija-Rainis. Dzīvā dzīve

Autoru kolektīvs

5,51

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

8,39

Griezīgo šķautņu romantiķis

Rokpelnis J., Kubliņa A.

2,71

Kārļa Zariņa burvju aplis

Rožkalne A.
Zelta_ābele_2016

7,99

Dzimums, literārā konvencija un jaunrade

Cimdiņa A.,u.c.

9,19

Ievads senķīniešu valodā

Autoru kolektīvs

9,19

Latviešu tautasdziesmu semantika

Reidzāne B.

7,83

RES Latvienses III. Alīse Laua (1914-1944)

Kalnača, Lokmane, Urbanoviča

6,15

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Autoru kolektīvs

27,19

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

13,59

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

16,79

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Guļevska D., Miķelsone A.

3,75

Radiožurnālistika

Kruks Sergejs

3,19


1 2 >