Grāmatas » Filoloģija, literatūras teorija

1 2 >

Letonica Nr 36

-

1,10

Letonica Nr 37

-

1,69

Letonica Nr 38

-

1,69

Vācot padomju folkloru

Ķencis T.
Jaunums

13,17

Latviešu literatūra 2007-2015

Vērdiņš K.

10,19

Meklējiet rakstos!

Autoru kolektīvs

15,12

Dzimte un tulkošana

Autoru kolektīvs

9,77

Mani sveicina zvaigznes...

Vecgrāvis V.

10,45

Gals un sākums: 21. gadsimta sākuma skats

Burima M., Grīnuma G., Kursīte

2,88

Aspazija-Rainis. Dzīvā dzīve

Autoru kolektīvs

5,86

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

8,92

Griezīgo šķautņu romantiķis

Rokpelnis J., Kubliņa A.

2,88

Kārļa Zariņa burvju aplis

Rožkalne A.
Zelta_ābele_2016

8,49

Dzimums, literārā konvencija un jaunrade

Cimdiņa A.,u.c.

9,77

Ievads senķīniešu valodā

Autoru kolektīvs

9,77

Latviešu tautasdziesmu semantika

Reidzāne B.

8,32

Monstri un metaforas

Simsone B.

16,06

RES Latvienses III. Alīse Laua (1914-1944)

Kalnača, Lokmane, Urbanoviča

6,54

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Autoru kolektīvs

28,89

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

14,44

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

25,29

20,99

Augusta Deglava romānam Rīga 100

Cimdiņa A. sast.

2,29

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Guļevska D., Miķelsone A.

3,99


1 2 >